You can also try this solution: Drive in Europe
GPS Posisjon / Flytt den røde markøren til det punktet du vil har posisjonen til:
© Martin Vindheim
Lengde og Breddegrad til et punkt. Flytt markøren for å angi punktet.

Latitude and Longitude of a Point.    

Find Latitude and Longitude of a Point.Click on the Map.

When you click on the Map, move the red marker, and Latitude and Longitude is shown below.

Latitude:
Longitude:


DegreesMinutesSeconds
Latitude:
Longitude:


Convert Decimal Degrees to Degrees, Minutes and Seconds with VisitEurope.TV
Use Ctrl+C to copy and Ctrl+V to past the value into the boxes. 
   
Results:  Latitude:   Longitude:           

Convert Degrees, Minutes and Seconds to Decimal Degrees with VisitEurope.TV
Use Ctrl+C to copy and Ctrl+V to past the value into the boxes.

  
  
   
Results:  Latitude:   Longitude: